Laatu

Laatupolitiikkamme

Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on An-La Oy:n menestymisen edellytys.

Yrityksemme on sitoutunut laatuasioiden hoitoon laatimalla erityisen laatupolitiikan.

Laatupolitiikkamme kulmakivet ovat:

Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.
Näemme laadun kokonaisvaltaisena, kaikkea toimintaa koskevana tuotannosta aina toimitukseen saakka.
Olemme aina,  ja välittömästi asiakkaiden tavoitettavissa.
Luomme kannattavasti kilpailukykyisen palvelun asiakkaillemme.
Kehitämme työyhteisöä vastaamaan alan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Kehitämme jatkuvasti laatua sekä yrityksen sisällä että kanssakäymisessä asiakkaiden kanssa. Pätevyys, tavoitettavuus ja hyvä asiakaspalvelu ovat tärkeitä. Laatu on kohdallaan silloin, kun kukin ottaa vastuun omasta työstään ja työskentelee laatujärjestelmämme mukaisesti.

Laaduntuottamisen tukena käytämme ISO 9001 laatujärjestelmää.