Olemme Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä toimiva alumiinialan jatkojalostusyritys jolla on käytössä monipuoliset alumiinituotteiden kappaletuotantoon tarvittavat työmenetelmät. Konekantamme kattaa kaikki alumiinikappaleiden tuotantoon ja työstöihin tarvittavat työmenetelmät aina 15000 mm pituisiin profiilityöstöihin saakka. Myös vieläkin pidempien kappaleiden työstöt ovat mahdollisia. Alumiiniprofiilien, putkien ja lattojen taivutukset ja kaareistukset ovat meillä toteutettavissa rulla- ja putkentaivutuskoneilla 

Kuulumme alueella toimivaan monipuoliseen La Alucenter nimiseen alumiinituottajien verkostoon, joka on on Suomen johtava täyden palvelun alumiiniverkosto. Verkostoon kuuluu dynaamisia ja kehittyviä alan yrityksiä ja osaajia. Tarjoamme alumiinin jatkojalostuksen monipuolista huippuosaamista.

Toimimme myös alumiinien profiilien tuottajan Mäkelä Alu Oy:n läheisyydessä joka takaa mahdollisimman pienet logistiset kustannukset.

Sen lisäksi toimimme läheisessä yhteystyössä samoissa tiloissa alumiinin hitsauksiin sekä kitkahitsaukseen erikoistuneen Alumech Oy:n kanssa. Kitkahitsauksen myötä voimme liittää profiileja yhteen ja aikaansaamaan leveämpiä profiileista tuotettuja kappaleita.

Pystymme auttamaan ja olemaan mukana uusien osien tuotekehittelyn alkuvaiheesta asti, sekä tarvittavien työstömenetelmien valinnassa.

An-La Oy:lle on myönnetty ISO 9001:2015 sertifikaatti. Se asettaa meille useita erilaisia laadunhallintaan liittyviä vaatimuksia, jotka meidän tulee täyttää. Käytännössä se tarkoittaa yksikössä olevan organisaatiorakenteen, prosessien, menettelyjen ja resurssien muodostamaa kokonaisuutta ja sen tehokasta johtamista. Myös asiakasvaatimusten parempi täyttyminen on tärkeä asia laadunhallinnassa.